web analytics
Članci

Zašto JNA, službeno, nije imala specijalne jedinice? Objašnjenje.

JNA nije imala specijalne jedinice, jer je sam naziv specijalno podsećao na osobe sa specijalnim potrebama (tako se barem tada objašnjavalo).

Postojale su specijalizovane jedinice koje bi danas spadale u kategoriji “specijalnih jedinica”, kao sto su bili PT vodovi u bataljunima vojne policije, izviđačke jedinice (odredi) u sastavima korpusa (slične američkim Recon jedinicama) i diverzantskim odredima u sastavu armiskih oblasti (klasični komandosi).
Tu spada i 82. Pomorski Centar.

Takođe su postojale i elitne jedinice (nisu se tako zvale, ali imali su takvu funkciju). Tu su spadali 1. Gardijska Proleterska brigada, 63. Padobranska brigada, 11 Proleterska brigada mornaričke pesadije, 472. brigada mornaričke pešadije, 139. motorizovana brigada (uglavnom bi se upotrebljavala kao mornarička pešadija) sve jedinice Vojne Policije, kao i 345. Planinska brigada…
One su se razlikovale od ostalih jedinica po novijem naoružanju i opremi, kao i po boljoj popunjenosti jedinica (blizu ili iznad 100% propisanog stanja).

I još nešto, nisu sve jedinice popunjavane regrutima, recimo PT vod 282. bataljona Vojne Policije (pod drektnom komandom SSNO-a) je od osnivanja bio popunjen oficirima i podoficirima, slično kao i divizion lakih diverzantskih ronioca u 82. Pomorskom Centru.