web analytics
Članci

Šta je skraćenica PE ES?

Skraćenica za “Pravilo službe” u JNA. Biti po PE ES-u znači biti u redu, u reguli, biti ispravan.

PE ES je svojim pravilima, a naročito njihovim tumačenjima pokrivao čitav spektar raznovrsnih odnosa na relaciji pojedinac — vojska. Tako je PE ES regulisao čak i dimenzije brkova pripadnika JNA dok je frizuri takođe bila posvećena posebna pažnja. Pravila PE ES-a koja su regulisala slobode i prava vojnika imala su na kraju jednu nevinu napomenu koja je glasila: ukoliko se drugačije ne naredi.

  • Živoslav Miloradović

leksikon