web analytics
ČlanciNostalgija

Kako je nastala prva Titova fotografija?

Da bi rasvijetlili jedan događaj iz 1911. godine (najdalji dosadašnji izlet u prošlost!) poslužićemo se člankom objavljenim u Dugi 1975, gdje je otkriveno mjesto na kojem je snimljena najstarija fotografija predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita…

Fotografiju je snimio Čeh po imenu Jinčik koga su zvali Nenčik. Čeh je takođe bio zaposlen u fabrici kao alatničar, a fotografiju je načinio za vreme podnevne pauze, kada su se u dvorištu okupili radnici kako bi imali uspomenu na fabriku koja je tonula u stečaj.

Kao što ni u Titovoj biografiji nije tačno zabeleženo kad je mladi Josip Broz došao u Kamnik, tako se ni Šubic tačno ne seća. Veruje da je to bilo negde u martu ili aprilu, kada se obično kretalo u “frent”.

Alojz Čebulj (na slici oslonjen na točak) više nije među živima. Ostalo je zabeleženo njegovo sećanje:

„Došao je k meni i ja sam ga odmah upitao: buš ubogal? (hoćeš li da slušaš?) Hoću, odgovorio je mladi Joža Broz. Onda sam mu pokazao kako se oštre noževi, kako se ,,špona“. Posle jedan čas sam se vratio i video da Joža to odlično radi.“

Po dolasku u Kamnik, njemu nepoznatu sredinu, Josip Broz se brzo sprijateljio sa drugovima, samo što je još dugo govorio nekakvim hrvatsko-slovenačkim jezikom. Ubrzo je počeo da nosi ,,pumparice“ i odlazi sa drugovima na čašicu razgovora ,,kod Bundre“. Bio je nenametljiv i tih, seća se Šubic.

Mladog Jožu su najviše interesovale knjige i njih je pozajmljivao iz čitaonice jer ,,ko je video fremtera da sobom nosi knjige!” kaže Šubic.

Joža vodi partizane

Tek što je sastavio godinu dana rada u ,,Titanu“ – fabrika je pala pod stečaj. Glavni poslovođa Petar Veber preporučio je pedesetorici radnika koji su ostali bez posla da krenu u Češku i tamo se zaposle. Krenulo je osamnaest radnika i među njima i mladi Josip Broz.

Prebirajući po sećanju, Šubic nam je rekao da je o Joži Brozu, svom kamaradu, čuo negde početkom 1942. godine. Vest da nekadašnji kamarad Joža vodi jugoslovenske partizane doneo je Valter Tvrdi (oslonjen na točak s ključem u ruci). Šubic nije odmah poverovao, ali kad je Marija Ulčarj, kod koje se hranio mladi Joža, videla nemačku poternicu sa Titovom slikom, odmah je rekla: to je onaj momak što je stanovao kod nas!

Posle oslobođenja, Valter Tvrdi je pronašao zajedničku fotografiju i predložio kamaradima da je pošalju Titu kao rođendanski poklon. U pismu su ga pitali da li se seća ovog vremena.

,,To je Kamnik. Na slici sam takođe i ja,“ odgovorio je odmah drug Tito. U tom pismu Tito je pitao: „Kako su Tvrdi, Čebulj, Šubic, Potokar? Kako žive?“

Na kraju pisma je obećao da će ih posetiti.

Obećanje je kao i uvek ispunio. Osmog avgusta 1952. Josip Broz Tito je došao u Kamnik. U dvorištu ,,Titana“ govorio je radnicima, a zatim zagrlio Valtera Šubica.

„Šubic, ti si već u penziji a vidiš, ja još radim!“, našalio se drug Tito.

Tada je Šubic, ne poštujući protokol, pozvao starog kamarada Jožu u kuću, u Kovinarskoj cesti, odnosno „Kod Matije“ da se podsete na dom u kome su momkovali.

Tekst preuzet sa bloga Yugopapir