web analytics
Članci

Zašto se Jugoslavija zvala baš tako? Objašnjenje!

Jugoslavija se zvala tako zbog svog geografskog položaja i etničke strukture stanovništva. Riječ “Jugoslavija” se sastoji od dvije reči – “jug” i “slaven”. “Jug” znači “jug” na BHS jeziku, a “slaven” znači “Slaven” na grčkom jeziku.

Jugoslavija je bila država koja se nalazila u jugoistočnoj Evropi, pa se nazvala “Jugoslavija” kako bi se istaknuo njen geografski položaj. Osim toga, Jugoslavija je bila multietnička država u kojoj su živJele različite narodnosti, od kojih su mnoge bile slavenske, poput Srba, Hrvata, Bošnjaka, Crnogoraca, Slovenaca i Makedonaca. Zato se Jugoslavija nazvala “Jugoslavija” kako bi se istaknula i njena etnička struktura stanovništva.

U skladu s tim, “Jugoslavija” se može prevesti kao “Jugoslavenska”, što znači “onaj koji pripada Jugoslaviji”. Naziv države također ukazuje na njenu multietničku strukturu stanovništva i njenu slavensku kulturnu baštinu.