web analytics
Članci

ANKETA U ZAGREBU, BEOGRADU, SARAJEVU: Kako gledate na SFRJ i kako ste se osjećali i gdje ste bili kada je umro drug Tito? (VIDEO)

I dan danas, da li u pozitivnom ili negativnom kontekstu, priča se o Jugoslaviji i Titu.

Josip Broz Tito bio je vodeća ličnost u Jugoslaviji od Drugog svjetskog rada, pa sve do 1980. godine.

Bio je poznat po svojoj ulozi u otporu fašističkoj okupaciji Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata.

Tito je vodio Jugoslaviju kroz period hladnoratovskog razdvajanja od SSSR-a i uspostavio je nezavisnost zemlje od sovjetske kontrole.

Bio je poznat po svojoj ulozi u osnivanju Pokreta nesvrstanih.

Tito je bio cijenjen kao lider u svojoj zemlji i širom svijeta, a njegov režim je bio karakterisan socijalističkim ekonomskim reformama i političkom decentralizacijom.

Kakvo mišljenje o Titu danas ima prosječan građanin Beograda, Zagreba i Sarajeva, saznajmo u nastavku.

ZAGREB:

BEOGRAD:

SARAJEVO: