web analytics
Članci

Zašto Hrvatska, Srbija, Slovenija i još neke zemlje imaju dominantno plavu, crvenu i bijelu boju na svojim zastavama? (VIDEO)

SFR Jugoslavija je imala zastavu sa dominantnim bojama plave, bijele i crvene, sa petokrakom u sredini. Zašto su baš te boje dominirale?

Odgovor se krije u panslavenizmu. Panslavenizam je, najkraće rečeno, pokret koji zagovara jedinstvo slavenskih naroda.

Panslavenske boje su simbolične boje koje se povezuju s panslavizmom, pokretom koji zagovara jedinstvo i suradnju slavenskih naroda. Ove boje su:

  1. Crvena: Simbolizira hrabrost, ljubav i životnu snagu;
  2. Plava: Predstavlja nebo, slobodu i vjeru;
  3. Bijela: Simbolizira čistoću, mir i nadu.

Ove boje su često prisutne na zastavama, grbovima i drugim simbolima slavenskih zemalja. Panslavizam je imao značajan utjecaj na političke i kulturne događaje u povijesti, posebno tijekom 19. i 20. stoljeća.

Koje su još zemlje koje koriste ove tri, dominantne boje?

Rusija, Češka, Slovačka…

Nekada je takvu zastavu koristila Crna Gora, sve do 2004., te Kraljevina SHS.