web analytics
Članci

Vojna pošta JNA! U čemu se razlikovala od redovne pošte?

Vojna pošta u Jugoslavenskoj Narodnoj Armiji (JNA) bila je sustav za slanje i primanje pošte u vojsci koja je djelovala u bivšoj Jugoslaviji.

Vojna pošta je služila za slanje i primanje pošte za vojnike koji su bili na dužnosti u vojsci, uključujući i one koji su bili na međunarodnim misijama. Vojna pošta se razlikovala od redovne pošte po tome što je bila posebno označena i da bi se osigurala sigurnost i brzina dostave pošte. Vojna pošta se koristila za slanje različitih vrsta pošte, uključujući pisma, pakete, novine i časopise te druge vrste pošiljaka. Vojna pošta je bila dostupna vojnicima i njihovim obiteljima, a također je mogla biti korištena i za slanje pošte između različitih vojnih jedinica.

Da li se vi sjećate vaše vojne pošte? Pišite u komentar.