web analytics
Članci

SPISAK. Svi načelnici Generalštaba JNA (1945.-1992.).

Načelnik Generalštaba Jugoslavenske narodne armije, dužnost koju su obnašali visoki vojni časnici u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Načelnik Generalštaba Jugoslavenske narodne armije stoji na čelu Generalštaba i rukovodi njegovim radom.

U tadašnjim odnosima, Savezni sekretarijat za narodnu obranu je bio političko tijelo čija je zadaća bila ne samo upravljanje i nadzor nad oružanim snagama već i donošenje temeljnih strategija, pa i operativnih planova. Generalštab JNA je prije svega imao izvršnu i operativnu ulogu. Takav oblik ustroja ministarstava obrane bio je značajka gotovo svih socijalističkih i komunističkih država, a nastao je ugledajući se na oružanu organizaciju oružanih snaga Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika.