web analytics
Članci

ANEGDOTA IZ JNA, 1982. Namjerno sakrio pušku u šumi, da bi, kad je pronađe, dobio nagradno odsustvo!

Predzadnji dan jednomesečnog logorovanja i obuke u letnjim uslovima nedaleko od sela Griblje, kod Črnomelja i Metlike, nestala je jedna automatska puška.

To se retko dešava i sve je bilo podredjeno da se puška pronadje. Organizovana je potraga. Oko 500 izvidjača iz cele 9. armije (svi smo zajedno logorovali) poredjani na par metara jedan od drugog, vršili smo pretres terena, počevši od logora pa u krug po pojasevima od po 500 m. Nakon par sati, puška je pronadjena, na oduševljenje svih, jer nam se logorovanje neće produžiti i sutradan se možemo vratiti u garnizone. Zašto je puška sakrivena u šumi? Zbog nepromišljenosti jednog desetara, komandira izvidjačke grupe iz naše čete. Njegovi planovi su bili da zaradi nagradno odsustvo o čemu je pričao već duže vreme. Sakrio je pušku, i odmah po saznanju da puške nema, dobrovoljno se prijavio da pušku traži sam sa svojom grupom. Kada bi je pronašao, očekivao je nagradno odsustvo. Taj njegov scenario nije uspeo.

izviđači čete