web analytics
Članci

POKRET NESVRSTANIH Šta je danas sa pokretom i kakav značaj ima? (VIDEO, FOTO)

Nekada je SFR Jugoslavija bila osnivač i predvodnik ovog velikog pokreta koji je osnovan 1961. upravo kod nas, u Beogradu.

Nakon raspada Jugoslavije, ovaj pokret je ipak nastavio da djeluje, ali pitanje je u kojoj mjeri.

Ukratko, šta je pokret nesvrstanih?

Pokret nesvrstanih je međunarodni pokret čije su članice 120 zemalja te 17 zemalja promatrača, koje su smatrale sebe zvanično neujedinjenima sa jednim ili protiv jednog od većih blokova.

Svrha pokreta, kako je napisano u Havanskoj deklaraciji iz 1979, je da osigura nacionalnu nezavisnost, suverenitet, teritorijlni integritet i bezbednost nesvrstanih zemalja u njihovoj borbi protiv imperijalizma, kolonijalizma, neokolonijalizma, aparthejda, rasizam, uključujući i cionizam i sve oblike strane agresije, okupacije, dominacije, mešanja ili hegemonije, kao i protiv blokovske politike.

Šta je sa pokreta danas?

VIDEO: