web analytics
Članci

Gledanje dnevnika u JNA! Obaveza ili ne? Šta kažu drugovi? (VIDEO)

Gledanje dnevnika je u JNA bilo pa gotovo obavezno. Kažem “gotovo”, jer bilo je izuzetaka, gdje se i nije morao gledati, pogotovu ako ste stariji vojnik.

Evo šta kažu neki drugovi iz armije:

“Gledanje OBAVEZNO a posle Dnevnika redovno se išla analiza vesti od strane starešine zaduženog za POV… Godina 83./84., Koprivnica.”

“U četi OBAVEZNO. Svi su čekali vremensku prognozu, pa kad onaj kaže da duva jugo, a hor odgovara da neće dugo. Na straži samo straža, ni gimnastika ni postrojavanja ni dnevnik. Brioni, 78./79.”

“Kod mene aprilska 1980 bilo obavezno. Počeli problemi Irak-Iran i prve demonstracije u Podujevu. Čak je jedan dio vojske i prekondovan na Kosovo.”

“Kod mene je bilo obavezno. Sutradan dežurni starešina prepriča šta je bilo i aktuelnu političku situaciju u zemlji…”

“U naše vreme bivše Juge bilo je kao obavezno, međutim možeš da i ne gledaš, jedino da te ujutru na smotri ne pita oficir šta je bilo sinoć na dnevniku.”

“’79 bilo obavezno, na jutarnjoj smotri izveštavanje o aktelnoj situaciji. Pa nemoj da gledaš dnevnik.”

“U početku – obavezno i to stojeći, u hodniku a TV visoko na zidu. Kasnije je bilo po želji, a posle obuke, pešadijska od 5 meseci i 22 dana, TV je unet u spavaonicu, a posle večere je namanjen ton pa ko želi. Sve to u Lukavici – Slaviša Vajner Čiča.”

“Kad si mlad vojnik bilo je obavezno 1976. godine a stara kuka po volji.”

Ovako je izgledao dnevnik 1989. godine: