web analytics
Članci

DA SE NE ZABORAVI: Dragan Simić, oficir JNA, spasio je Bošnjaka Amira, kolegu oficira JNA, prebacivši ga na slobodnu teritoriju. (VIDEO)

Amira je u aprilu 1992. godine od smrti na barikadama na Ustiprači, spasio Srbin Dragan Simić, kolega oficir ЈNA. Tako je produžio za Goražde, koje je bilo pod kontrolom muslimana.

Pošto je Amir, kao vojno lice JNA, vidio da država puca po državnim, odnosno etničkim šavovima, ništa mu drugo nije preostalo nego da napusti JNA.

Da bi se izvukao, Dragan Simić je u tom trenutku bio jedini Srbin u koga je Amir imao povjerenje, te ne čudi da se baš njemu obratio.

Da se ne zaboravi!

VIDEO (od 11:59 min):