web analytics
Članci

CRNA GORA, 1959. Drug Tito pozorno i sa uživanjem sluša gusle. (VIDEO)

Rijetko viđen, ali ništa manje važan video prilog iz vremena Titovog života. Predsjednik Tito je čovjek koji je obišao svijet, ali uvijek je najradije viđen gost bio u svojoj domovini, svojoj Jugoslaviji.

Narod ga je volio. Posvećivao mu je pjesme, nazivao gradove, ulice, trgove, bulevare, po njemu.

Kruna poštovanja prema liku i djelu predsjednika Tita, svakako je bila manifestacija Dan mladosti, kada mu se uručivala štafeta.

Međutim, ne smije se zanemariti činjenica da su drugu Titu posvećivane i pjesme koje su bile propraćene guslama. Uživao je, slušao je.

VIDEO: