web analytics
Članci

Brdske jedinice i planinska (alpska) brigada JNA!

Brdske jedinice su bile specijalno obučene jedinice za izvođenje borbenih dejstava na brdskom i nisko planinskom zemljištu.

Osnovnu snagu ovih jedinica činile su brdska pešadija i brdska artiljerija, a formacijski su bile tako organizovane i opremljene da su mogle, uz manja prilagođavanja, da dejstvuju na srednje planinskom, ili manevarskom zemljištu. Organizovale su se kao i klasična pešadija u odelenja, vodove, čete, bataljone i brigade.

Planinske jedinice su bile posebno obučene, opremljene i naoružane za dejstva na visokoplaninskom i teško prohodnom zemljištu. U sastavu ovih jedinica, a za dejstva na izuzetno teškom visokoplaninskom zemljištu, formirale su se i veračke jedinice.
Inače, organizacija planinske jedinice je bila ista kao i kod brdske jedinice. odelenja, vodovi, čete brigade.

345. planinska brigada je bila jedina jedinica JNA koja izvorno pripada planinskim jedinicama, planinske pešadije, a pokrivala je visokoplaninsko područje Alpa zbog čega ju je neko nazivao “alpska brigada”. što je joj nije bio zvaničan naziv.

U brdskoj brigadi JNA jedini element sa alpinističkom obukom je bio alpinistički vod izviđačke čete.
U 345. PlBr su imali više alpinističke obuke, plus su birali skijase i alpiniste za sluzenje u istoj

To što je bilo u Kolašinu verovatno je pripadalo brdskoj pešadiji.