web analytics
Članci

Bofors 40 mm. Brojno stanje u JNA, tehničke specifikacije! (FOTO, VIDEO)

Bofors 40 mm predstavlja porodicu švedskih protivavionskih topova uvedenu u upotrebu 1934. godine kao L/60, da bi 1948. nastavila kao model L/80.

Danas se ne može sa sigurnošću sa potvrditi koliko je Bofors proizveo topova 40 mm, ali neke procjene govore o desecima hiljada topova od kojih su mnogi još u upotrebi. Tako je poznato da topove 40 mm Bofors ima u upotrebi više od 35 zemalja, od toga neke raspolažu i s 1000 primjeraka ovog oružja (Indija).

JNA je imala 142 primeraka Bofors L/70.

Ovo su specifikacije Boforsa:

VIDEO: