web analytics
Članci

Bataljoni JNA, 14. korpus – SR Slovenija. SPISAK!

61.granicni bataljon-granicni odsek Radovljica

karaula Jezersko
karaula Medvedje
karaula Ljubelj
karaula Žirovnica
karaula Javorniški Rovt
karaula Golica
karaula Belca
karaula Korensko sedlo
karaula Rateče
karaula Slatina

  1. granicni bataljon -granicni odsek Tolmin

karaula Britof
karaula Kambreško
karaula Vogrinka
karaula Livške Ravne
karaula Livek
karaula Staro Selo
karaula Breginj
karaula Učeja
karaula Log pod Mangartom

  1. granicni bataljon-granicni odsek Nova Gorica

karaula Neblo
karaula Medana
karaula Vipolže
karaula Hum
karaula Sabotin
karaula Solkan
karaula Rožna Dolina
karaula Vrtojba
karaula Miren
karaula Štanta

  1. granicni bataljon-granicni odsek Sežana

karaula Nova vas
karaula Klariči
karaula Goranjsko
karaula Blok Gorjansko
karaula Veliki Dol
karaula Repentabor
karaula Orlek
karaula Lipica
karaula Vrhpolje
karaula Krvavi Potok
karaula Beka
karaula Kastelec
karaula Osp
karaula Plavje
karaula Božiči
karaula Škofije
karaula Hrvatini

  1. granicni bataljon-granicni odsek Murska Sobota

karaula Petanjci
karaula Korovci
karaula Fikšinci
karaula Sotina
karaula Kuzma
karaula Trdkova
karaula Čepinci
karaula Hodoš
karaula Prosenjakovci
karaula Kobilje
karaula Žitkovci
karaula Lendavske Gorice
karaula Pince

  1. graicnii bataljon -granicni odsek Maribor

karaula Gornja Radgona
karaula Zgornje Konjišče
karaula Sladki Vrh
karaula Ceršak
karaula Šentilj
karaula Špičnik
karaula Gaj
karaula Veliki Boč
karaula Duh
karaula Brezovnik
karaula Kapunar
karaula Brezni Vrh
karaula Kapla

  1. granicni bataljon -granicni odsek Dravograd

Karaula Bistriški jarek -28
Karaula Košenjak-29
Karaula Vič-30
Karaula Libeliče-31
Karaula Strojna-32
Karaula Sonjak-33
Karaula Holmec-34
Karaula Lenart-35
Karaula Terča-36
Karaula Olšava-37
Karaula Strelčev vrh-38
Karaula Savinjski partizan-39