web analytics
Članci

Bangalore Torpedo i pružna eksplozivna punjenja u JNA! (FOTO)

Bangalore torpedo naziv je za oružje nastalo 1912-te godine pre početka I sv.rata a izumio ga je britanski kapetan Mek Klintok na službi u gradu Bangaloru, Indija.


Reč je o jedinstvenom izumu kakvo do tada nije postojalo. Bangalore torpedo je prostim rečima šipka tj.cev napunjena eksplozivom koja služi za pravljenje prolaza preko protivpešadijskih prepreka, minskih polja i na mestima gde je to nemoguće izvršiti na bilo koji način.
Bangalore torpedo (BT) i pružna eksplozivna punjenja aktiviraju se pred pokret trupa kroz minsko polje (napad).
BT se sastoji od standardizovanih članaka dužine 1,5metara koja se sastavljaju jedan za drugi u zavisnosti od širine prepreke koju je potrebno savladati. U I sv.ratu, BT je uglavnom korišćeno za prolaz preko bodljikave žice postavljane ispred rovova a pravu revoluciju doživelo je u II sv.ratu kad je korišćeno za namenu koja je opisana na početku teksta.
Najpoznatije BT u II sv.ratu jeste američko oznake M1A1. Ono se obično sastojalo od 10 članaka upakovanih u sanduk. Svaki članak sadrži oko 4 kg. eksploziva Amatol. Detonacija BT pravi prolaz kroz žičanu prepreku širine 5 metara i identičan prolaz kroz minsko polje sa PP minama pri čemu se sve PP mine aktiviraju na tom potezu. Međutim, efekat koji pravi BT kroz minsko polje sa PT minama je upola manji i pri tom može da se desi da mnoge PT mine ne budu aktivirane pa se zbog toga preporučuje kretanje uskom stazom na mestu detonacije.
Nakon II sv.rata, BT nastavlja da se upotrebljava gotovo do današnjih dana – nastale su nove modernije varijante ovog nezamenjivog sredstva ali princip i način dejstva ostao je isti.

JNA je u svom naoružanju posedovala sovjetski tip BT pod nazivom UZ-3R.


UZ-3R je pružna mina izrađena od članaka. Svaki članak sastojao se od tri cevi napunjene presovanim trotilom, međusobno paralelno spojene spojnicama u obliku prizme..
Ovo pružno punjenje postavljalo se u minsko polje na tri načina:

  • uz pomoć raketnih motora koji dolaze u kompletu oz ovaj tip BT
  • guranjem uz pomoć tenka
  • vučenjem uz pomoć tenka koji ima čistač mina

U zavisnosti pripreme ovog BT, postojale se dve varijante – UZ-3R (sa raketnim motorom) i UZ-3 (guranjem i vučenjem uz pomoć tenka)

Opis sastavnih delova iz kompleta punjenja

Osnovni članak sastoji se od tri čelične cevi međusobno spojene sa dve spojnice.
Cevi su bešavne – na prednjem i zadnjem kraju s vanjske strane imaju navoje za međusobno spajanje po dužini. Napunjene su presovanim TNT u obliku valjčastih metaka a otvori cevi su zapertlovana čelična danca koja služe da eksploziv ne ispadne i da se obezbedi hermetizacija.
Osnovni članaksa kumulativnim punjenjem i trokrakim mehanizmom (prenosnikom) namenjen je sigurnom prenošenju detonacije između članaka u pravcu glave punjenja.
Članak sa uređajem za aktiviranje punjenja ima namenu da se u njega montira uređaj za aktiviranje sa čvorom za prenošenje detonacije – čvor je u obliku trokrake zvezde.

Čelni članak i drugi članak sastoje se od istih delova kao i osnovni članci s tim što je prvi čelni članak nešto kraći i na prednjoj strani m je montirana glava. Glava je montirana uz pomoć gajki na isti način kao što se međusobno spajaju članci.
Glava punjenja predstavlja istostranu prizmu na čijoj su osnovici navarene tri cevi raspoređene isto kao cevi u članku.

Postoje dva tipa raketnih motora za BT UZ-3 i to:

  • raketni čelni motor
  • raketni vučni motor

po pravilu raketni motori pstavljaju se u punjenja po sledećem – čelni na prve i druge čelne članke a vučni na osnovni i članke sa kumulativnim punjenjem.
Takođe, postoji i uređaj za aktiviranje punjenja koji se sastoji od distancione kutije i upaljača sa detonatorom MD-10.
Sve ovo povezuje se kablovima – razvodni kablovi , magistralni i kabal za upravljanje.

paljenje motora za lansiranje punjenja vrši se uz pomoć električnog impulsa mašinom za paljenje mina.

Punjenje sa raketnim motorima savlađuje rovove, jame i udubljenja razne širine do 10 m. Razno žbunje, žičane prepreke i sl. ne utiču na brzinu kretanja (lansiranja) punjenja. Međutim, stabla, panjevi i krupnije kamenje i neravnine utiču na samo postavljanje (lansiranje) UZ-3.

Ako se punjenje montira u dubini, ono se na polaznu poziciju za lansiranje dovlači uz pomoć tenka. Vuča se izvodi uz pomoć čeličnog užeta koje se vezuje za glavu punjenja i na kuku za vuču tenka. Po otkačinjanju na mestu lansiranja proverava se da li je punjenje pravilno postavljeno te se priključuje mreža za paljenje.

mycity-military