web analytics
Članci

Brzohodni rovokopač BTM-3. Robusna mašinerija u JNA! (FOTO, VIDEO)

Još jedno od onih izuma koje su u senci njihovih atraktivnih kolega s bojišta – tenkova, artiljerije, aviona, višecevnih raketnih bacača. Brzohodni rovokopač.

Na njemu nema ništa atraktivno, grub je, kabast i neugledan, kao i posao koji radi – kopanje rovova i kanala svih vrsta. Prljavo, zamorno, dosadno…i nezamenjivo. Koliko bi hiljada radnih sati na iskopavanje rovova potrošli vojnici, pod uslovom da za to imaju vremena i snage? Ovako, na scenu stupa mašina koja priprema ne samo prvu liniju fronta, već i one, takođe dragocene iskope – drugu i treću liniju, rezervne položaje, tranšeje koje ih spajaju, itd. Inžinjerac u pravom smislu te reči.

Rovokopač je svrstan u klasu mašina za obradu zemlje. Može da iskopava osnovni profil rovova do dubine od 1,1 metra, ali i do punog profila dubine od jednog i po metra. Radi bez zastoja na zemljištu klase od jedan do četiri, odnosno – može iskopavati pesak, ali i potpuno zamrznutu zemlju. Jedino ograničenje mu je kameni teren. Pri radu bočni nagib može biti do 12 stepeni, a strmina u oba smera po pravcu može biti do 20 stepeni. Širina rova na vrhu je 90 centimetara za rovove dubine do 1,1 metra, ili 110 centimetra za dubinu punog profila od 150 cm. U oba slučaja, dno rova je široko 60 centimetara, što omogućuje da zidovi rova budu blago nagnuti, radi lakšeg postavljanja merdevina ili ukopavanja podgrudobranskih zaklona. Zemlja koju izvadi razbacuje se na prednji i zadnji grudobran u visini oko 50 centimetara, tako da sa dubinom rova to čini jedinstvenu i dovoljnu meru zaštite. Rovovi mogu biti pravolinijski, zatim u cik-cak poretku, ali i lučni, sa radijusom savijanja od 25 metara. Norma zavisi od zadate dubine i stanja zemlje i kreće se od 270 do 810 metara dužnih na sat rada. Pri prokopu smanjene dubine (40-50 cm), produktivnost mašine doseže od 1.200 do 1.400 metara na sat. Čemu tako plitki rovovi? Toj vrsti kopanja pristupa se u dva slučaja: kada je potrebno stvoriti lažnu sliku o rasporedu položaja i kada nema dovoljno vremena za pun profil. U tom slučaju, vojnici u rovovima još uvek, sa izbačenom zemljom, imaju zaštitu od oko 120 cm, ali i mogućnost da sami prodube rov ručno.

Rovokopač BTM-3 …. Vozilo za brzo kopanje rovova

Dimenzije BTM-3 u marševskom položaju i znose:

– dužina 7.5m

– širina 3.1m

– visina 4.1m

Dimenzije u radnom položaju su:

– dužina 11.0m

– širina 3.1m

– visina 2.8m

BTM-3, na šasiji guseničara AT-T, mase 26,5 tona mogao je po satu iskopati 265-1120 metara rovova (dubine do 1,5m) u zavisnosti od zemljista. Snaga motora 415ks.

VIDEO:

mycity-military