web analytics
Članci

Tehnike sakrivanja, obmanjivanja, prikrivanja i maskiranja u JNA!

Buka- Buku pravi kretanje po terenu, zveckanje opreme, sredstava i razgovor. Neprijatelj možda neće čuti neke zvuke koje pravite, ali sigurno će ćuti ono što se ne uklapa u prirodni ambijent.

Kretanje – Pokreti na sebe privlače pažnju, jer ljudsko oko reaguje na pokret.

Nepropisna kamuflaža– je svakako nešto što će najviše privući pažnju neprijatelja. Postoje tri tipa nepropisne kamuflaže:
1.Sjaj/odsjaj delova opreme, satova, optike i nepropisno ofarbane tehnike;

2.Obrisi, bilo pojedinca ili tehnike, vrlo lako odaju položaj, ili tip vozila;

3.Kontrast tj. kada pojedinac ili vozilo svojom bojom odudara od okoline.

Maskiranje, sakrivanje i prikrivanje

Sakrivanje je tehnika prostog “nestajanja u gustoj vegetaciji, ispod lica, snega, maskirne mreže, ukopavanje u rovove ili postojeća ulegnuća, itd…

Utapanje je tehnika stapanja sa okolišom i tada se najčešće koriste “Ghillie” odela, ili se na postojeću maskirnu uniformu dodaju elementi iz okruženja, lišće, blato, grane ili za vozila maskirne mreže.
Najvažnije je ne remetiti okruženje i koristiti ono što se može naći na tom delu terena.

Mamci služe da zbune, prevare neprijatelja i i uvere ga da je u pitanju legitimna meta, dok se u stvari radi o lažnom polozaju (mitraljesko ili snajpersko gnezdo ili pak meta visokog prioriteta – vozilo, avion…).

Naravno, savremene vojske pored optičkih sredstava, za otkrivanje neprijatelja koriste i termalne detektore i naravno radare.


Kako se sa tim nositi?

Zaštita od:
-Optičkog osmatranja-
Ukopavanje, maskirne mreže, dimne zavese, vegetacija… Uklapanje; maskirno farbanje; Mamci/makete

-od Termalnog osmatranja – Termalna farba, ukopavanje, mreže, izolatori, dimna zavesa…

-Radarskog osmatranja, maskirne mreže, ukopavanje, mamci/makete, generatori lažnog signala…

Dakle, najvažnije je da senzori, ma kog tipa oni bili, ne vide vaš polozaj.