web analytics
Članci

Zašto i kada je Tito odbio ulazak Jugoslavije u NATO, iako mu je bilo nuđeno?

Prije nego je Tito potpisao ugovor o američkoj pomoći, nakon Drugog svjetskog rata, Amerika je probala da ucijeni Tita, da Jugoslavija uđe u NATO savez, ali Tito je to odbio, po cijenu i da ne dobije pomoć.

Zašto je Tito odbio ulazak u NATO?

Kao što je već rečeno, jedan od uslova Amerike za dobijanje poslijeratne pomoći je bio i ulazak u NATO što je Tito vješto izbjegao smatrajuću da bi se SAD tako miješale u unutrašnju politiku Jugoslavije.

Tito je bio državnik koji je bio dosljedan neutralnosti. Ostao je vjeran politički neutralnom bloku i balansiranju između Istoka i Zapada.

Tito je bio majstor u “koketiranju”. Biti dobar i sa Istokom i Zapadom, a ne biti nečiji igrač. Ulazak Jugoslavije u NATO bi Jugoslaviju čvrsto opredijelio Zapadnom bloku. Tito je to odlično znao.