web analytics
Članci

SJEĆANJE Ovo su bili činovi JNA. (FOTO)

Svaki vojnik, oficir, koji je služio JNA, morao se susreti sa činovima, hijerarhijom koja je sačinjavala Jugoslovensku narodnu armiju.

Neki se i dan danas sjećaju činova, ali neki i ne. Podsjetimo se.

Čin maršala Jugoslavije pripadao je samo Josipu Brozu Titu, ukinut 1980.
Čin generala JNA bio je predviđen kao najviši čin koji bi bio dodeljivan saveznom sekretaru za nacionalnu odbranu, ali niko nije bio unapređen u ovaj čin, ukinut 1974.