web analytics
Članci

SFRJ: Koliko procenata seoskih domaćinstava (po državama i pokrajinama) je spavalo na podu 1966. godine? (FOTO)

Nedavno se na društvenoj mreži twitter pojavila informacija o tome koliko je procenata seoskog domaćinstva spavalo na podu, 1966. godine.

Tabela je podijeljena na podove od zemlje i drveta. U obzir su uzete sve države i pokrajine, te SFR Jugoslavija kao cjelina.

Iz navedenog možemo vidjeti da je u najgorem položaju, po tom pitanju, bila AP Kosovo a najbolje rangirana je Slovenija, koja nije imala nijednu seosku porodicu koja spava na podu, bilo drvenom, bilo zemljanom.