web analytics
Članci

PRIMERAN VOJNIK! Kako je drug Živković (ne)zasluženo predložen za nagradni vikend?!

Posle nastave, nas četvoricu desetara RIV-a pozvao je stariji vodnik Lišanin u kancelariju da nam nešto važno saopšti.
   “Evo ovako,” započe Lišanin, dok smo mi stajali ispred njega znatiželjno iščekujući šta će to da nam kaže. “Naš vod ima pravo da predloži jednog vojnika koji će dobiti nagradni vikend. Podrazumeva se da to treba da bude primerni vojnik, ko je svojim trudom i zalaganjem, bla-bla…” nisam ga dalje slušao, pokušavajući da smislim koga da predložim za tu nagradu. Hmm, vojnici su došli u vojsku pre par meseci, još im je rano za nagradni vikend, a od nas četvorice desetara trojica smo već koristili ili odsustvo ili vikend, jedino desetar Žile nije. Žile je bio sposoban desetar, ali mu vojne aktivnosti i zadaci nisu bile baš prioritet, jednom rečju – nije odgovarao liku i delu tog primernog vojnika o kome Lišanin priča.”Mitiću, koga ti predlažeš?” prenu me vodnikov glas.

   “Pa ovako,” počeh ja, “mislim da je desetar Živković svojim trudom i zalaganjem u savladavanju dnevnih obaveza, kao i radom sa vojnicima decembarske klase zaslužio da dobije taj nagradni vikend”. Dok sam to pričao, vodnik je od iznenađenja razrogačio oči, prosto ne verujući šta to njegove uši čuju. “Štaaaa??? Živković!!!! Živković se zalaže, on primeran vojnik???” Ostala trojica prisutnih desetara, uključujući Žileta, trudila su se da ostanu ozbiljni, jedino Džema (po običaju) nije mogao da sakrije kikotanje.
    “Dobro…. Da vidimo šta ti kažeš Živanoviću, koga ti predlažeš?”
“Slažem se sa Mitićem da je Živković taj koji se najviše zalagao u prethodnom periodu, i da bi on trebao da dobije nagradni vikend” nadoveza se Neša na moju priču. Lišaninov izraz lica je od prvobitne zapanjenosti prešao u fazu laganog iznenađenja, u stilu “Zar i ti sine Brute?”, polako shvatajući našu nameru.
    “A ti Krhane, šta ti kažeš?” upita vodnik Džemu, koji je, crven u licu, pokušavao da zadrži ozbiljnost. “Pa ja… se slažem… sa Mitićem i Živanovićem… Mislim da je Živković stvarno zaslužio…” .
    “E, Bogca li vam vašeg!” prekinu ga vodnik. “Tebe Živkoviću neću ništa ni da pitam, kad većina već odlučila. Dobro, ‘ajde bežite sad, videćemo šta će da bude”.
   Naravno, Žile je dobio taj nagradni vikend, što smo kasnije i proslavili. U kantini naravno, a gde drugde?