web analytics
Članci

Naoružanje JNA! Podaci. Čime je raspolagala JNA? (VIDEO)

Jugoslavenska narodna armija, do svog raspada, bila je jedan od ključnih oslonaca bivše Jugoslavije, a bila je utemeljena na doktrini o bratstvu i jedinstvu svih jugoslavenskih naroda i narodnosti i ideološki oslonjena na Savez komunista. Uz Tita i Komunističku partiju, smatrala se jednim od tri stuba SFRJ.

Za JNA je specifično bilo da je, zbog svoje nesvrstanosti i strateškog značaja, u svom posjedu imala naoružanje i američke i sovjetske proizvodnje.

Čime su sve raspolagale snage JNA? Pogledajmo.

VIDEO: