web analytics
Članci

Konjica Jugoslavenske narodne armije! Tito izdao naređenje za formiranje. Brojnost i sastav konjice!

20. jula 1945. po naređenju maršala Tita izdaje se naređenje za formiranje ‘Inspekcije konjice’ kao neposredni organ Ministarstva NO prvi zapovjednik general-pukovnik Milan Pavlović (komandant konjice JA od 1945-1948).

6. kolovoza 1945. Tito izdaje naredbu:

Odmah formirati 3 samostalne konjičke brigade i to 10, 11 i 12 konjička brigada, sjedišta brigada:

10.konjička brigada u Nišu

11. konjička brigada u Čakovcu sa pojedinim dijelovima u Varaždinu

12. konjička brigada u Subotici

iste će formirati štabovi armija i to :

štab 1. armije formira 10. konjičku brigadu

štab 2. armije formira 11. konjičku brigadu

štab 3. armije formira 12. konjičku brigadu

Za 10. konjičku korišteno je postojeće ljudstvo konjičke brigade, a nedostatak popunjen ljudstvom iz operativnih jedinica u sastavu armije. Po tome 1. armija računajući i konjičku brigadu ima ukupno da da:

1987 konja,

117 artiljerijskih teglećih konja,

171 vozarskih teglećih konja.

Za 11. konjičku brigadu:

a) Korpus narodne odbrane 300 konjanika , 300 konja i jahaći pribor

b) 2. i 4. armija podmiriti ljudstvo u omjeru 60 % (2. armija) i 40% (4. armija) 2. armija treba da da: 747 jahaćih konja, 57 artiljerijskih teglećih konja i 71 vozarskih teglećih konja a 4 armija treba da da : 940 jahaćih konja, 60 artiljerijskih teglećih konja i 100 vozarskih teglećih konja.

Za 12. konjičku brigadu 3. armija treba da da:

186 jahaćih konja,

117 artiljerijskih teglećih konja,

131 vozarskih teglećih konja.

   1. listopada 1945 formira se konjička škola u Zemunu, 1952 škola se preimenuje u konjički školski centar koji je premješten u Vršac. Školovanje je trajalo 11 mjeseci (5 u trupi), od 1948 – 1951 zapovjednik konjice JA je general-pukovnik Dragoslav Pavlović.

30 travnja 1949. Inspekcija konjice se preimenuje u Komandu konjice naredbom MNO 29. siječnja 1948 dolazi do organizacijsko-formacijske promjene konjičkih jedinica od 10 i 11 konjičke brigade formirani su 9 i 15 konjički puk rasformirana je 12 konjička brigada formirane nove ergele : Kutjevo , Zobnatica, Ljubićevo i Butimir kao i remontni depoi br. 1, 2 i 3.

Prema mobilizacijskom razvoju JA 1949 postojale se sljedeće. jedinice i ustanove konjice:

190. konjički puk – Aleksinac

34. konjički puk – Smederevska Palanka

12. konjički puk – Čakovec

4. gardijski konjički puk – Zemun