web analytics
Članci

JNA, 1978.: “Dokle više ove uzbune, druže komandante?” -“Dok ne vratite bunde mornarima!”

1978. godine sa brodova JRM povukli su stražarske bunde, odlukom Načelnika intendatske uprave JNA.

Elem, na prvoj vežbi potom radi kontrole rada ukrcali su se članovi GINA-e / generalne inspekcije narodne odbrane/ na brodove JRM a među njima i pomenuti načelnik int. uprave. Kako su brodovi isplovili tako komandant Flote dade uzbunu. Svi na svoja mesta pa tako i privremeno raspoređeno i ukrcano ljudstvo /mislim na članove GINa-e/. Bura dere, zubi cvokoću a oni u svečanim uniformama. Smrzli se. Nakon nekog vremena prekid uzbune a samo što su ušli i seli u salon komandant Flote ponovo dade uzbunu… i svi opet na buru. I tako, pet-šest puta dok se neko iz GINA-e ne seti pa upita komandanta Flote – “dokle više ove uzbune?” A stari morski vuk njima odgovori – “sve dok ne vratite bunde mornarima!” Naravno bunde su odmah ponovo odobrene a vežba nastavljena kako treba do kraja!

Drug Vedo Solak