web analytics
Članci

HEROJ RATA! Matija Stević, Srbin iz Brčkog je tokom rata čuvao i hranio sugrađane Bošnjake, iako su mu njegovi prijetili ubistvom! (VIDEO, FOTO)

Matija Stević je rođen 1922. godine u selu Pukiš, kod Brčkog. Diplomirani ekonomista i istaknuti društveno-politički radnik iz Brčkog.

Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost dodijeljena je Matiji Steviću zato što je, iako svjestan rizika kojima se izlaže, iskazao svoju građansku hrabrost tako što je:

Od aprila 1992. godine, u Pukišu i Brčkom štitio progonjene po vjerskoj ili nacionalnoj osnovi, pružajući im utočište, sakrivajući ih i hraneći.

1992. godine, spasio pun autobus žena i djece sigurne smrti i omogućio im da stignu na mjesto razmjene i budu uspješno razmijenjeni. U proljeće 1993. godine spasio od silovanja ženu i djevojčicu na Đinovića njivama, kod Čelića.
U cilju sprečavanja zločina i kriminalnih radnji napisao Pravila ponašanja vojske u ratnim uslovima u skladu sa Ženevskim konvencijama i predao ih nadležnom oficiru Vojske Republike Srpske zahtijevajući da se poštuju.


Nakon rata pokrenuo inicijativu da se javno objavi njegovo “izvinjenje muslimanskom narodu opštine Brčko, koji je na ovom području najviše stradao u posljednjem ratu 1992 – 1995. godine. To činim kao Srbin, građanin ovog grada koji sam, od kad znam za sebe, poštovao kako pripadnike svog naroda, tako i sugrađane Muslimane i Hrvate i druge ljude… Ljude nikada nisam cijenio po vjeri, naciji i boji kože, već po karakteru i moralu. Naša sudbina je da živimo zajedno, kako se ovdje, na ovim prostorima, vijekovima radilo.“


Haris Burina uručio je nagradu Muhamedu Mujkiću, predlagaču za Matiju Stevića koji je zbog bolesti spriječen lično preuzeti nagradu. Ovom prilikom Mujkić je istakao da pored građanske hrabrosti koju je Matija Stević javno ispoljavao, u Brčkom postoje još mnogi primjeri koji svjedoče o hrabrosti pojedinaca koji su pomogli sugrađanima u nevolji, plativši pritom veliku cijenu svog herojskog čina, uključujući u jednom primjeru, čak i vlastiti život.

Matija je preminuo prije nekog vremena. Slava mu.

VIDEO: