web analytics
Članci

Efendija Muratović: “Mi, muslimani i hrišćani smo braća! Kako to ne razumijete? Isti način živimo, iste probleme imamo. Ne interesuje me puno šta će neko reći!” (VIDEO)

Imam beranske džamije, koji je u posebnu žižu javnosti došao nakon čuvenog govora na grobu ispred nedavno preminulog prote, ponovo je svojim pozitivnim izjavama došao u fokus, ovaj put na RTCG.

Imam Muratović je naveo da su svi, koji počevši od Adama/Adema, pa do Muhameda poštuju Božije sljedbenike (poslanike) su zapravo braća. Pojašnjenja radi, imam je mislio na sve vjernike koji ispovijedaju monoteizam, tj. muslimane, hrišćane i židove.

Efendija je takođe naveo da je svjestan potencijalnih kritika ali da ga to pretjerano i ne interesuje jer takve komentare najčešće govore oni koji su doskoro hulili na Boga.

VIDEO: