web analytics
Članci

Dr. Stanković: “Sa Titom sam proveo poslednje momente. Evo šta je zadnje rekao… ali ne znamo na koga se tačno to odnosi.” (VIDEO)

U vreme bolesti Josipa Broza Tita, mlad vojni lekar bio je na dužnost dežurnog lekara pored postelje Josipa Broza Tita, koji je ležao u Bolnici u Ljubljani.

Lekar od poverenja, major dr Milomir Stanković, ispunjava naređenje, ostavlja svoju ženu u Beogradu i ne viđa je 6 meseci, jer je na poverljivom zadatku.

Dolaze lekari, prepisuju terapije, on sedi, meri poritisak i ordinira sve što čuveni lekari prepisuju kao spasonosnu terapiju. Dr Milomir Stanković sedi pored kreveta svog maršala i sve zapisuje, sve sluša i sve piše.

“Šta je ovo sad? Šta sve ovo znači?”

VIDEO 8:07 min:

Kompletna emisija:

Zaluge: Mira Adanja Polak