web analytics
Članci

Bilo je nacionalizma u JNA, to je tačno. Ali… za takvo nešto se išlo na vojni sud! Bez JNA, nije mogla ni SFRJ postojati.

Nacionalizam u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA) bio je prisutan skoro cijelog njenog postojanja. Međutim, njegov uticaj na JNA i njen odnos prema različitim narodima i nacijama u zemlji varirao je tokom godina. Pretpostavljate i kako, eksponencijalnim rastom!

U početku ali i tokom postojanja, JNA je predstavljala simbol jugoslovenske jedinstvenosti i borila se protiv svih oblika nacionalizma. Međutim, kasnije, tokom 80-ih i 90-ih godina, nacionalizam je počeo da utiče i izjeda JNA, što je dovelo do polarizacije i podjela između različitih naroda u armiji a potom i zemlji.

Neki vojni oficiri su počeli da podržavaju jednu ili više nacija, što je uticalo na odnos JNA prema različitim narodima. Ovo je dovelo do sukoba u JNA i pogoršalo situaciju u zemlji.

Mnogi su uvjerenja da je nacionalizam izjedao armiju i državu najviše osamdesetih. Da, najviše da, ali je bio prisutan od samog početka.

U zavisnosti od države i kasarne, bilo je psovanja i netrpeljivosti. Po mnogim analizama i pretpostavkama, najviše su bili vrijeđani kosovski Albanci kako zbog nacije, tako i zbog mjesta iz koga dolaze, što je najviše aludiralo na nerazvijenost.

Nažalost, neke od psovki koje su mogle da se čuju i koje su na kraju bile jače i od armije: “j… ti šiptarsku/četničku/ustašku majku”, “trebalo vas je pobiti u Drugom svjetskom ratu”… nakon toga je dolazilo do diskriminacije, u zavisnosti ko je na kojoj poziciji bio. Sve u svemu, moglo se to sve kontrolisati do neke tačke, do tačke kada su neke zemlje, prvenstveno Slovenija i Hrvatska vidjele priliku za samostalnost.

Vojni sud u JNA je radio koliko je mogao ali očito da nije bilo dovoljno volje i interesa da nastavimo živjeti zajedno a kad dođe do tačke ključanja, tu više nema sudova, države, zakona… Početkom devedesetih više nije bilo ni smisla kažnjavati vojnike koji su širili nacionalizam, ionako je sve slutilo na kraj i totalni raspad.

Da budemo načisto, krnja Jugoslavija nije bila moguća, iako je bilo riječi o istoj, prosto iz razloga što se zna šta su granice Jugoslavije, od Vardara do Triglava a tu bi, u toj priči falio Triglav i ne samo Triglav.

Na kraju, nacionalizam u JNA je doprinio raspadu SFRJ i stvaranju novih država na Balkanu, kakve poznajemo danas.