web analytics
Članci

Automatska puška M77 B1. Princip po legendarnom kalašnjikovu! (FOTO)

Automatska puška M77 B1 funkcioniše na Kalašnjikov principu, odlikuje je efikasan i pouzdan sistem bravljenja, koji onemogućava opaljenje pre nego što dođe do potpunog zabravljivanja.


Pouzdanost funkcionisanja u različitim klimatskim i terenskim uslovima je potvrđena strogim metodama ispitivanja u skladu sa vojnim standardima.
Dugotrajnost i visoka preciznost je postignuta izradom cevi postupkom hladnog kovanja.
Skrivač plamena raspršuje barutne gasove i smanjuje blesak plamena čime se maskira položaj oružja.
Regulator paljbe ima tri položaja: jedinična, rafalna, ukočeno.
Mehanički nišani sa tricijumskim cevčicama obezbeđuju mogućnost nišanjenja u uslovima slabe vidljivosti.
Obloge cevi i kundak su izrađeni od kvalitetne bukovine.
Tromblonski nišan ulazi u sastav kompleta ili je integralni deo gasne komore, a tromblonski nastavak je sastavni deo kompleta oružja.
Svo automatsko oružje Zastava oružja u kalibru 7,62 x 51 mm koristi isti metalni okvir kapaciteta 20 metaka.

Sastav kompleta:

Automatska puška M77 B1
4 rezervna okvira
Remnik
Pojačnik trzaja za manevarsku municiju
Tromblon
Pribor
Uputstvo za rukovanje i održavanje