web analytics
Članci

Amir Reko 1992.: “Vi (Srbi), niste krivi što su mi majku zapalili neki drugi Srbi. Neću vas ubiti. Pomoći ću vam.” (VIDEO)

Amir Reko je 1992. godine spasio 45 Srba od sigurne smrti. Odbio je naredbu tadašnje TO, odnosno kasnije ARBiH da “počisti” srpsko selo Bučje, kod Goražda.

Iako mu je samo tri dana ranije zvjerski ubijena majka sa bližim rođacima, na lomači, Amir u sebi nije osjetio potrebu da se sveti nad ljudima koji mu za to nisu krivi.

Amir je zbog toga često proglašavan izdajnikom, čak su mu i atentate spremali, ali ovaj hrabar čovjek je odolio zlu koje je moglo da se sruči na njega.

Prije rata, Amir je bio kapetan Jugoslovenske narodne armije. Služio je u Makedoniji, te su ga prozvali i Makedonac, na osnovu čega je snimljen i kratak, istoimeni film.

Reko je kandidat za Nobelovu nagradu za mir, koju nažalost nije osvojio.

VIDEO: