web analytics
Članci

Abduselam: “O ovome se ćuti. 1992. god, u selima oko Seklana, kada je došla informacija da će doći Arkanovci, komšije Srbi su organizovali spašavanje Bošnjaka.”

Abduselam je, kako kaže, napisao informaciju o kojoj se ne govori a koja bi trebalo da se zna.

U nesretna vremena, 1992. godine, komšije Srbi su u selima, oko Skelana, organizovali prebacivanje i spašavanje komšija nesrpske narodnosti.

Kako je naglasio, velika većina se spasila i taj podatak svakako ne bi trebao da se zaboravi.

NAPOMENA: Ako neko zna više o ovom slučaju, neka napiše u komentar.