web analytics
Članci

A šta da smo poslušali Slovence? Sećate li se kada su Slovenci 1989. rekli: “Z Jugoslavijo k Evropi”?

Na 11. kongresu SKS, 1989. godine, 22. – 23. 12. objavljena je parola “Z Jugoslavijo k Evropi” i time potvrđena odlučnost tadašnje SR Slovenije da na neki način uveri celu Jugoslaviju da krene evropskim putem.

Često se Slovencima pripisuje separatizam, ali nije to baš tako. Slovenci su isprva bili odlučni da cela Jugoslavija uđe u EU, ali nakon što su uvideli nacionalistička previranja i politička prepucavanja, shvatili su da evropski put moraju da kanališu sami.

Jedan od onih koji su bili saglasni s tim putem je Ante Marković, ali po svemu sudeći, njegov dolazak na vlast je bio zakašnjen. Cela nacionalistička garnitura, širom SFRJ, se spremala za neke druge puteve ali ne i za evropski.

Drugim rečima, tadašnja SR Slovenija je bila stava “Ili idemo svi u EU, ili samo mi, pa birajte”.

Odabiri naroda i narodnosti bivše Jugoslavije su danas svima poznati.

Parola 11. kongresa Saveza komunista Slovenije