web analytics
Članci

1918. GODINA: Dolazak srpske vojske u Rijeku i Split, kao znak pomoći Hrvatima u obrani od Talijana! (FOTO)

U novembru 1917. ruske novine “Izvjestija” objavile su senzacionalan članak, sadržaj tajnog Londonskog ugovora koji je 25.04. 1915. potpisan između Antante (Velika Britanija, Rusija i Francuska) i Italije.

U zamjenu za napuštanje tabora Centralnih sila (Njemačka, Austro-Ugarska i Turska), Italiji je obećana gotovo cijele istočna obala Jadrana. Srbi su, u znak pomoći Hrvatima, oslobodili cijelu Dalmaciju i došli sve do Rijeke gdje je situacija 1918. postala dramatična. Prvo je u riječku luku uplovila talijanska ratna flota na čelu sa brodom “Emanuele Filiberto”, a zatim je u grad ušao i pukovnik Maksimović sa 700 srpskih vojnika. Nakon toga dolaze i Amerikanci, Britanci i Francuzi, pa se u Rijeci našlo odjednom čak pet savezničkih vojski. Od pukovnika Maksimovića traženo je da se povuče 20 kilometara, ali su srpski vojnici samo prešli most, ostali u istočnom djelu grada i tako ga sačuvali od pada u talijanske ruke. Srbija podjelu Hrvatske nije dozvolila.

Grad Split, februara 1922.

Prilikom treće godišnjice oslobođenja, grad Split je osvanuo okićen zastavama. Obala je pokazivala divnu sliku. Bilo je skupljeno više tisuća gledatelja da prisustvuju svečanome otkrivanju spomen-ploče, koja treba da ostane kao vidljiva uspomena na onaj, povjesni dan, kada je oslobodilačka srpska vojska prvi put stupila na tlo Splita.

Na trgu Sv. Petra našli su se svi prestavnici vlasti i korporacija, kralj. namjesnik g. dr. Meltičić, zatim općinski načelnik g. dr. Tartalja sa cijelom oćinskom upravom, čehoslovački konzul g. Heržman, komandant mjesta g. Stojišić, sokoli, vatrogasci, ženske udruge i omladina. Sudjelovale su dvije glazbe, vojna i narodna. Predmetom opće pažnje bio je i g. Trnokopović, potpukovnik, koji je prvi sa svojim odredom vojske stupio na zemljište grada Splita.

Otkrivanje je izvršio gradski načelnik g. dr. Tartalja uz lijep i dirljiv govor; za njim je uzeo riječ komandant mjesta g. Stojišić, i za njim, kralj. namjesnik, g. dr. Meltičić. Svi su oni burno pozdravljeni, i klicalo se jedinstvu naroda, vojsci i vladaru. Najzad se sam g. Trnokopović, u dirljivom govoru, sjećao onih dana iz 1918. godine, kada je sa vojnicima koji su prevalili preko 800 km došao u bratski Split, u pomoć braći i bili su tako dočekani, da se još i danas o tome priča u svoj našoj Kraljevini.

Sjeća se svog razgovora sa američkim podadmiralom. — Imate li dovoljno snage da možete održati mir i red u Splitu i u Dalmaciji: Ja sam odgovorio “da, ja jamčim za red ne samo u Splitu i u Dalmaciji, nego da sam spreman uzeti jemstvo i za 100 km na sjever.” Na to je Amerikanac: “jest, vidio sam kako ste dočekani. Vi niste došli u tuđu zemlju, već svojoj braći.”