web analytics
Članci

Registarske oznake na autima za vrijeme SFR Jugoslavije. Kakve su bile nekad a kakve danas?

Registarske oznake u SFRJ su imale dva ili tri slovna znaka (geografski kod) i dve grupe brojeva odvojene crticom, sa petokrakom između slova i brojeva.

Kombinacije brojeva su mogle biti: trocifreni i trocifreni, na primer BG123-456, trocifreni i dvocifreni, na primer BG123-45 i dvocifreni i dvocifreni, na primer BG*12-34.

Nakon Raspada SFRJ sve bivše članice su odbacile zvezdice, ali su u većini zemalja slabo izmenjene same tablice.

Registarske oznake u Bosni i Hercegovini
U Bosni i Hercegovini su 1998. registarske oznake promenili u drugačiji format, na primer 123-M-456 ili novija verzija A12-M-345. Oznake gradova su ukinute zbog etničkih tenzija.
Registarske oznake u Hrvatskoj
Hrvati nisu previše promenili svoje registarske oznake. Format registarskih oznaka u Hrvatskoj je: Geografski kod, 3 ili 4 broja i 2 slova, na primer ZG:1234-AA
Registarske oznake u Makedoniji
Makedonci takođe nisu previše promenili registarske tablice. Format njihovih tablica je: Geografski kod, 3 broja i 2 slova, na primer SK:123-AA
Registarske oznake u Crnoj Gori
Format Crnogorskih tablica je: Geografski kod, 2 slova i 3 broja, na primer PG:AB-123
Registarske oznake u Srbiji
Srbi su do 2011. zamenili samo zvezdicu sa zastavom SCG, a od 2011, format je: geografski kod, 3 ili 4 broja i dva slova, na primer BG:123-AA
Registarske oznake u Sloveniji
Format registarskih oznaka u Sloveniji je: geografski kod, 1 slovo i broj, i tri broja, na primer LJ:A1-123.