web analytics
Članci

ZANIMLJIVA PRIČA Pomorsko preduzeće “Jugooceanija”, Kotor! (VIDEO)

Pomorsko preduzeće “Jugooceanija” osnovano je 1954. godine pod imenom “Jugoslavenska okeanska plovidba” sa sedištem u Kotoru i predmetom poslovanja: prevoz robe i putnika u domaćem i međunarodnom pomorskom saobraćaju.

Odlukom o decentralizaciji trgovačke mornarice Jugoslavije, 1955. godine dodeljeno je 6 brodova duge plovidbe na parni pogon. Veliki iskorak u izgradnji ovog pomorskog giganta desio se 1958. godine, dolaskom novosagrađenog broda “Boka”.

1962. godine u “Jugooceaniju” su uključene brodske kompanije “Lovćen” iz Kotora i “Brodarstvo” iz Herceg Novog.

Na vrhuncu svog poslovanja, ovaj jugoslovenski pomorski gigant imao je ukupno 27 trgovačkih brodova sa preko 900.000 tona nosivosti. Na flotnoj listi nalazili su se trgovački brodovi: „Durmitor“, „Radnik“ „Pomorac“, „Boka“, „Kupres“, „Pelinovo“ itd.

Tokom svojih zlatnih godina, preduzeće imalo je oko 1400 pomoraca i ostvarivao je godišnji prihod i do 100 miliona dolara.

VIDEO: