web analytics
Članci

Topografska karta SFRJ, koju je izradila JNA! (FOTO, MAPA)

Topografska karta (ili mjestopisni zemljovid) je geografska karta s velikim brojem informacija o mjesnim prilikama prikazanog područja, koje se odnose na naselja, prometnice, vode, vegetaciju, oblike reljefa Zemlje i granice teritorijalnih područja, sve dopunjeno opisom karte.

To su karte na kojima su svi topografski ili općegeografski objekti (reljef, vode, vegetacija, naselja, prometnice i područja) prikazani s jednakom važnošću. Topografske karte jesu kartografski prikazi proizišli iz točne i cjelovite izmjere topografskih objekata.

Da bi ste mogli zumirati kartu i odabrati lokaciju, kliknite OVDJE.

Napomena: Poželjno je da uđete preko računara, ili laptopa, te na određeni kvadratić da kliknete dvaput, kako bi se otvorila mapa.