web analytics
Članci

Tenk nosač mosta MT-55A. (VIDEO)

Tenk nosač mosta MT-55A je modifikovani specijalno podešen tenk T-55A bez kupole i naoružanja.

On je opremljen mostom i uređajima koji omogućuju polaganje mosta preko prepreke i smeštaj mosta nazad na oklopno telo tenka nosača.

Ovi uređaji sastoje se iz :

  • Mehanizma za polaganje mosta koji obezbeđuje polaganje (postavljanje – lansiranje) i smeštaj (podizanje) mosta
  • Hidrauličkog uređaja koji pokreće mehanizam za polaganje mosta
  • Pogona pumpi hidrauličkog uređaja
  • Oslonca na kojima leži most kada se nalazi na oklopnom telu tenka nosača

Opis i namena

Tenk nosač mosta MT-55A namenjen je za brzo polaganje mosta preko protivtenkovskih prepreka (protivtenkovskih rovova, strmih uspona i nagiba) na zemljištu koje je inače prohodno u normalnim borbenim uslovima. Takođe je sposoban da polaže most preko vodenih prepreka sa blatnjavim ili mekim dnom, sa strmim obalama bez prethodnog inžinjerijskog uređenje, preko dubokih i neprohodnih delova korita reka.
Most se takođe može koristiti kao dodatno ojačanje postojećih mostova zbog nedovoljne nosivosti kao i za učvršćivanje delova terena sa mekom podlogom.

Most se polaže preko prepreke, skida sa nje i smešta na oklopno telo pomoću mehanizma za polaganje mosta koga pokreću hidraulički cilindri hidrauličkog uređaja.

Na tenku nosaču mosta nalazi se većina istovetnih uređaja koji se nalaze i na tenku T-55A kao i modifikovani i novi sklopovi kojih nema na osnovnom tenku.
Istovetni sklopovi (uređaji) su: motor sa nosačima, uređaj za podmazivanje, uređaj za dovod vazduha, komanda pumpe visokog pritiska, izduvne cevi, glavno kvačilo, menjač, planetarni sklopovi za okretanje, kočnice, pogonski točkovi, potporni točkovi sa torzionim osovinama, lenjivci sa uređajem za zatezanje gusenica, gusenice, hidraulički amortizeri, kontrolni instrumenti i sedište vozača.

Modifikovani sklopovi su: okopno telo, uređaj za napajanje gorivom, multiplikator, komanda planetarnih sklopova za okretanje, el.uređaj, sprave za osmatranje sa IC uređajem, uređaj PNZ, uređaj za stvaranje dimne zavese, uređaj za gašenje požara, oprema za podvodnu vožnju.

Novi sklopovi su most i uređaji za smeštaj i polaganje mosta.

TT karakteristike:

MT-55A spada u srednji tip tenka.
Ukupna težina iznosi 36 tona.
Težina mosta je 6 tona.
Broj članova posade – 2 (komandir i vozač)
Vreme polaganja mosta iznosi 3 minuta a vreme smeštaja mosta na tenk 5 do 8 minuta.
Maksimalna nosivost mosta je 50 tona.
Dužina MT-55A sa složenim mostom iznosi 9.880 mm
Dužina MT-55A sa mostom postavljenim na ravan teren iznosi 27.100 mm
Širina MT-55A bez mosta iznosi 3.270 mm
Širina MT-55A sa mostom iznosi 3.300 mm
Visina MT-55A sa složenim mostom iznosi 3.350 mm
Dužina sklopljenog mosta iznosi 9.600 mm
Dužina rasklopljenog mosta iznosi 18.000 mm
Širina mosta iznosi 3.300 mm

VIDEO: