web analytics
Članci

SENA KARAMEHIĆ U ratu, u svojoj kući, čuvala Srbe i Hrvate. 2000. godine dala otkaz u školi, jer su djecu dijelili na nacionalnoj osnovi. (VIDEO)

Senija Karamehić rođena je 1949. godine u Derventi, BiH. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku Pedagogija. Radni vijek je provela u prosvjeti. U penziji je od 2012. Živi u Varešu.Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost dodjeljuje se Seniji Karamehić iz Vareša zato što je, iako svjesna rizika kojima se izlaže, iskazivala građansku hrabrost tako što je:

• U toku rata u BiH spašavala pripadnike druge etničke grupe koji su bili izloženi progonu na etničkoj osnovi. Sakrivala ih je i čuvala u svojoj kući;

• Ostala dosljedna sebi jer je 2002. godine izjavila u TV kameru: „I sad bih se isto ponašala kada bi, ne daj Bože, bilo ko nekoga nepravedno progonio“;

• Godine 2000. dala ostavku na mjesto direktora Osnovne škole u Varešu i otkaz u istoj školi nakon što je bila sistematski izvrgavana zahtjevima od strane lokalnih vlasti, ali i predstavnika OHR u BiH, da pristane i podijeli djecu po učionicama na osnovu etničke pripadnosti njihovih roditelja. Ostavku i otkaz je dala kada je uvidjela da će podjela biti organizovana i bez njenog pristanka;

• Bila jedini direktor osnovne ili srednje škole u BiH koji se jasno i direktno suprotstavio segregaciji u školskom sistemu u BiH dajući ostavku na svoju funkciju zbog tog anticivilizacijskog trenda, a otkaz jer nije željela da učestvuje u fašizaciji školstva, koju je više od šezdeset škola uvelo 2000. godine. Neke škole i danas imaju čistu segregaciju među učenicima po etničkoj osnovi;

• Iskazujući građansku hrabrost i u ratu i u poslijeratnom periodu sačuvala je i svoje lično i dostojanstvo svoje profesije.

VIDEO: