web analytics
Članci

SEĆANJE! Šta je značilo biti primeran vojnik u JNA i kakve su nagrade sledile?

U JNA se dodeljivala “Značka – Primeran vojnik”,tj. onima koji su se tokom služenja vojnog roka značajno istakli u razvijanju drugarstva,bratstva i jedinstva,i savladavanju vojne obuke.

Nosilac ovog priznanja imao je pravo na nošenje značke na uniformi, uručivano mu je uverenje o dodeli, a pripadalo mu je i nagradno odsustvo od 15 dana. Čak je postojala i varijanta skraćenja služenja vojnog roka.

Vredi napomenuti da se u nekim mestima za primernog vojnika davao i čin razvodnika a primerni desetari su nekad znali biti unapređeni u čin mlađeg vodnika.

Naravno, čuvena značka za primernog vojnika je bila neizostavna.