web analytics
Članci

Protivavionski top M75, 20 mm. Taktičko-tehničke karakteristike. (FOTO)

Jugoslovenski jednocevni top 20 mm M75 je konstruisan kao protivavionsko sredstvo za uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru na daljinama do 1500 m.

Međutim, iskustva su pokazala da je top M75 mnogo efikasniji u dejstvu protiv ciljeva na zemlji – neoklopljenih i lako oklopljenih vozila, žive sile, vatrenih tačaka i sl.
U marševskom položaju top je postavljen na jednoosovninski podvozak i može se tegliti lakim terenskim vozilom ili zaprežnom vučom. U borbenom položaju top se oslanja na tlo preko trokrakog lafeta, koji obezbeđuje neograničeno pokretanje po pravcu i polje dejstva po elevaciji od -8° do +83°. Top u borbenom položaju se može postaviti i na platformu vozila (kamiona).
Top dejstvuje samo automatskom paljbom. Teoretska brzina gađanja je 650 do 750 metaka u minuti. Koriste se tri tipa municije: trenutno-zapaljive granate, trenutno -zapaljivo-obeležavajuće granate i pancirno-zapaljive granate. Top se hrani iz doboša kapaciteta 60 metaka ili okvira kapaciteta 10 metaka sa pancirno-zapaljvim zrnom.


Top M75 je opremljen sa tri nišanske sprave. Za gađanje ciljeva u vazdušnom prostoru se koristi protivavionska refleksna nišanska sprava (PARNS) ili protivavionska mehanička nišanska sprava (PAMNS). Za dejstvo protiv ciljeva na zemlji i vodi se koristi optička nišanska sprava sa uvećanjem 2,8x.

Topovi M75 su uspešno korišćeni tokom ratnih sukoba na prostorima bivše SFRJ.

TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kalibar topa: 20 mm
Masa u marševskom položaju: 275 kg
Masa u borbenom položaju: 232 kg
Dužina u marševskom položaju: 4,1 m
Širina u marševskom položaju: 1,5 m
Visina u marševskom položaju 1,6 m
Širina traga točkova: 1,23 m
Klirens: 0,215 m
Početna brzina projektila: 850 m/s
Efikasan domet za ciljeve u vazduhu: 1500 m
Efikasan vertikalni domet: 1000 m
Najveći horizontalni domet: 5500 m
Najveći vertikalni domet: 4000 m
Dozvoljena dužina nepriekidnog rafala: 180 metaka
Masa metka: 0,257-0,274 kg