web analytics
Članci

OVO NISTE ZNALI Srbe iz Krajine Bošnjaci smjestili u mekteb da bi ih SPASILI od ustaških koljača!

Historija bilježi još mnoge slučajeve bošnjačke solidarnosti prema njihovim komšijama Srbima pravoslavcima. U vrijeme Četvrte neprijateljske ofanzive, poznate i pod nazivom Operacija “Weiss”, koja je trajala od 20. januara do kraja marta 1943. godine, došlo je do egzodusa srpskog stanovništva iz Cazinske krajine, s Banije i Korduna, a zbog straha od ustaša i Nijemaca.

Posle kratkotrajnog mirnog života, odbornici narodnih odbora pokreću stanovništvo ponovo u izbeglištvo, na sigurnija mesta i na nove slobodne teritorije. Većina tog naroda krenula je prema Grmeču, verujući da će tamo ponovo biti primljeni i zaštićeni. Treba istaći da je bilo dosta primera kad su komšije Muslimani predlagali ugroženim da kod njih ostave decu, obećavajući da će ih sakriti i sačuvati, u nekim slučajevima se to i ostvarilo, ali neka su deca otkrivena i poklana, a i domaćini stradali.

Stariji stanovnici bužimskog naselja Brigovi još se sjećaju hladne zime 1943. godine, kada je na putu ka Grmeču veća grupa srpskih izbjeglica, uglavnom žena, djece i staraca, stigla u ovo selo. Bili su jadni i iscrpljeni. Napolju hladno, a oni bez hrane i skloništa. Mještani Brigova sažalili su se na ove ljude te odlučili da ih nahrane i zaklone od zime. Prema kazivanju mještanina Hase Ćenanovića, rođenog 1934. godine, Brigovljani su izbjeglice smjestili u seoski mekteb. “U adže Hase Sijamhodžića bile su pred kućom sadivene dvi velke slame. Ljudi su unili dosta slame u mejtef i tako smjestili jedno vrijeme te ljude. Među njima je bilo starih i bolesnih. Znam kad je jedan njihov did umro. Odnili su ga gore na brdo i ukopali ispod puta, blizu Mustafića mezarluka. Oni su tu bili jedno vrijeme, a onda su otišli na Grmeč.”[xviii]

Primjera spašavanja Srba u Krajini bilo je na stotine, a samo su neki zapisani i ušli u literaturu. Ipak, tragova ima dovoljno koji potvrđuju.

(stav.ba)