web analytics
Članci

Minobacač 60 mm M-57. Taktičko – tehnički podaci! (VIDEO, FOTO)

Minobacač 60 mm M-57 je jugoslavenski minobacač uveden u operativnu upotrebu 1957. godine. Danas se koristi u vojskama država nastalih raspadom Jugoslavije.

Upotrebljava se za neutralisanje i uništenje žive sile na daljinama do 1200 m, vatrenih sredstava van zaklona i u lakim zaklonima do 1000 m. Gađa ubacnom putanjom. Vrlo je pogodan za tučenje ciljeva na zadnjim nagibima. Pored toga, minobacač se upotrebljava za rušenje žičanih prepreka te za zasljepljivanje osmatračnica i vatrenih tačaka. Mala težina minobacača, mogućnost brzog prebacivanja bez rastavljanja, lako prenošenje od strane poslužioca, vertikalna putanja, brzina gađanja, malo rasturanje i jako dejstvo, omogućuje mu da može uvijek blagovremeno pratiti i podržavati pješadiju u svim fazama i uslovima borbe.

Taktičko-tehnički podaci

Kalibar cijevi: 60 mm
Dužina cijevi 651 mm
Vertikalno polje dejstva 45-85 º
Horizontalno polje dejstva lijevo i desno bez premještanja nožica 7 º
Težina cijevi sa zadnjakom 5,50 kg
Težina podloge 4,40 kg
Težina dvonošca 8,85 kg
Težina nišanske sprave sa kutijom 1,80 kg
Težina RAP-a 3,30 kg
Težina oruđa sa nišanskom spravom 19,70 kg
Brzina gadjanja 25-30 mina u minuti
Najmanja daljina gađanja 74 m
Najveća daljina gađanja 1690 m
Početna brzina sa osnovnim punjenjem 68 m/s
Početna brzina gađanja sa najvećim punjenjem 159 m/s
Najveći pritisak barutnih gasova u cijevi 220–250 kg/cm³
Težina trenutne mine 1,35 kg
Broj punjenja osnovno i 4 dopunska[2]

VIDEO: