web analytics
Članci

Komande u JNA i objašnjenja istih. Sjećate li ih se?


Vod-zbor!           – svi vojnici se postrojavaju ispred komandira voda u dvije vrste ako seko nađe iza leđa komandira smije proći samo sa njegove lijeve strane;


Mirno!                 – vojnici zauzimaju uspravan stav, pogled naprijed, (trbuh nutra, prsa van J), srednji prst na šav hlača, pete priljubiti jednu uz drugu(ne lupati petama);


Nadesno rav-najs!       – poravnavanje linije voda svi vojnici okreću glavu u desno i ravnaju se po prvom u vrsti koji gleda naprijed. Nakon poravnanja dolazi komanda;


Mir-no!                – svi vojnici okreću glavu i pogled prema naprijed. Tu se vidi razlika između komande Mirno i komande Mir-no, prva nema a druga ima pripremni i izvršni dio;


Na des-no!         – okret na peti desne i prstima lijeve noge i opet se lijeva noga priljubljuje uz desnu bez lupanja petom;


U-potiljak!          – vod se ravna po dubini za dužinu ruke;

Ostav! – prekid radnje i ponavljanje iste.


Uvijek na des-no nikad na le-vo jer komandir ne smije nikada stajati sa desne strane stroja samo ispred i lijevo od stroja to je zato što je stroj stariji od komandira.

Komanda mirno i mir-no nikako nisu iste jer ova prva prethodi prije svih radnji i služi da se vojnik “ukipi” na mjestu. Nakon toga, dolaze komande sa pripremnom i izvršnom radnjom. Isto je i sa komandom na mestu-voljno! i komandom voljno

Sjećate li se još nekih komandi? Pišite u komentare, na našoj fejsbuk stranici.