web analytics
Članci

Koliko stanovnika će imati Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Slovenija i Makedonija 2050. godine?

Svjedoci smo rasta broja stanovnika na planeti. Nedavno je broj stanovnika premašio 8 milijardi.

Teško je točno predvidjeti koliko će neka zemlja imati stanovnika u budućnosti, jer to ovisi o mnogim faktorima koji se mogu promijeniti.

Međutim, treba imati na umu da su ova predviđanja izrađena na osnovi trenutnih tendencija i da su podložna promjenama u budućnosti. Stoga se ne mogu uzimati kao sigurne prognoze, već samo kao okvirni pokazatelji mogućeg razvoja stanovništva.

Hrvatska: 3,364,799;

Srbija: 7,083,830;

Bosna i Hercegovina: 2,685,037;

Crna Gora 589,336;

Slovenija: 1,939,598;

Makedonija: 1,856,775.

populationpyramid