web analytics
Članci

General Stevan Mirković! Do smrti nosio uniformu JNA! (FOTO, VIDEO)

Stevan Mirković (Valjevo, 27. oktobar 1927 — Beograd, 26. septembar 2015), bio je učesnik Narodnooslobodilačke borbe i general-pukovnik JNA. U periodu od 1987. do 1989. godine obavljao je funkciju načelnika Generalštaba Jugoslovenske narodne armije.

Rođen je 27. oktobra 1927. godine u Valjevu. Dobrovoljno je stupio u Narodnooslobodilaku vojsku Jugoslavije, oktobra 1944. i bio borac i politički delegat voda u Trećem bataljonu Desete krajiške brigade. Ranjen je na Sremskom frontu i kod Brčkog.

U Prvoj jugoslovenskoj brigadi bio je od jula 1945. do januara 1948. politički delegat voda, komesar čete, i instruktor za omladinski rad. Značajnije komandne dužnosti koje je obavljao u Jugoslovenskoj narodnoj armiji: komandant padobranskog bataljona, komandant Šezdeset treće padobranske brigade, komandant vojnog okruga, komandant pešadijske divizije, načelnik štaba armije i komandant Treće armije. Štabne dužnosti obavljao je u Komandi Novosadskog vojnog područja i komandi RV i PVO.

Zamenik načelnika Generalštaba JNA bio je od 1. septembra 1985. do 15. septembra 1987. godine, a načelnik Generalštaba JNA u periodu od 15. septembra 1987. do 29. septembra 1989. godine.

U čin general-majora unapređen je 1975, general-potpukovnika 1982, i general-pukovnika 1987. Aktivna vojna služba prestala mu je 31. decembra 1989. godine. Odlikovan je mnogobrojnim jugoslovenskim odlikovanjima.

Posle uvođenja višepartijskog sistema, general Mirković je bio jedan od čelnih ljudi nekadašnje Organizacije SКJ u JNA, koja je 1991. godine preimenovana u Savez komunista – Pokret za Jugoslaviju. Posle njenog spajanja sa Jugoslovenskom levicom, Mirković je napustio organizaciju i bio jedan od oštrih kritičara Miloševićevog režima. Godine 1997. osnovao je političku grupu građana Centar Tito, čiji je bio predsednik, a kasnije počasni predsednik. Takođe je bio predsednik a potom počasni predsednik političkog Udruženja komunista Jugoslavije u Srbiji koje deluje u Republici Srbiji.

Preminuo je 26. septembra 2015. godine u Beogradu.

VIDEO: