web analytics
Članci

Drug u JNA opsovao Boga. Poručnik ga pozvao da dođe i evo šta mu je rekao…

Prelagali mi neku robu u magacinu. Bile su velike palete, svima je to bio mrzak posao, ali nisi smio reći ne ili ne mogu.

Foto: ilustracija

Jedne prilike je u vojsci jedan drug opsovao Boga. Drug poručnik, etnički Slovenac, pokaza prstom da dođe kod njega. Došao je a drug poručnik reče: “Ako ne vjeruješ u Boga, ne smiješ ga ni psovati. Za kaznu ribanje klozeta.”

Tako je to bilo. Ako ne vjeruješ u Boga, nisi ga ni psovati smio. Prosto, morao se znati red i zakon, psovanje se nije tolerisalo.