web analytics
Članci

Dijete, hrvatske nacije, 1993. god. je nagazilo na eksplozivnu minu u Mostaru. Spasili su ga vojnici ARBiH, koji su ga nosili 5 km. (VIDEO)

Tokom najvećih oružanih sukoba u Mostaru 1993. godine, petnaestogodišnji dječak Slađan Malina utrčao je u minsko polje nedaleko od svoje kuće i nagazio na eksplozivnu minu.

Vojnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su bili svjedoci tog nesretnog događaja, utrčali su u minsko polje, izvukli ga i nosili dječaka pet kilometara do najbliže bolnice, te ga uz pomoć UNPROFOR-a prebacili u zapadni Mostar i tako mu spasili život.

Mnogo godina kasnije, svi akteri tog događaja, ponovo su se susreli.

Pogledajte priču jedne produkcijske kuće iz Hrvatske koja je ispričala priču o ovom slučaju.

VIDEO: