web analytics
Članci

A. Sidran: “Da je Jugoslavija bila 100x gora, 100x je bolja od svega što je nastalo. Neka me neko demantuje ako može.” (VIDEO)

Sidran je potvrdio rečenicu koju je nekad davno rekao da je Jugoslavija 100 puta bila gora, bila bi 100 puta bolja nego što je sve nastalo nakon nje.

Kako je naveo, ratni mediji su ga nazivali muslimanskim fundamentalistom, što je, kako kaže, apsolutna laž.

Takođe je rekao da i dalje čeka da mu neko pokaže da je nešto danas bolje nego što je bilo ranije, u Jugoslaviji i spreman je povući tu izjavu.

Posluštajte šta je sve rekao.

AUDIO: